Услугите, които извършваме, са основно две: организиране и провеждане на курсове за обучение (семинари) и издателска дейност.

 Семинарите са свързани предимно със счетоводство и финанси в бюджетните организации. В същото време и други актуални теми са обект на нашето внимание – обучения във връзка със ЗОП, защита на личните данни, социално осигуряване и подпомагане и др.

 Всички курсове за обучение протичат при голям интерес от страна на нашите клиенти, за което безспорна заслуга имат изявените в съответните области лектори, с които работим, както и стремежът към високо ниво на организация, проявяван от екипа на фирмата.

 Важно е също да се знае, че ние сме отворени за организирането на семинари и по теми, специално заявени от клиентите ни, независимо за коя област от икономиката става въпрос.

 Продуктите, свързани с издателската дейност, представляват книги, които подпомагат сложната и отговорна работа на счетоводители и финансисти, на зав. „Човешки ресурси“, както и на всички други заинтересовани лица.

 Техни автори са предимно лекторите на семинарите, което гарантира актуалност, точност и полезност за читателите.