«НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ НА БО.

 СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ»

 

Период на провеждане: 14 – 16.04.2019 г. и 21 – 23.04.2019 г.

Място на провеждане: гр. ХИСАРЯ, СПА ХОТЕЛ „ХИСАР“.

Лектори: ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА – експерт по бюджетно счетоводство и

МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

                                   

Цената за един участник е: 395 лв. и включва: такса за участие, 2 пълни пансиона (легло в двойна стая), официална вечеря, 2 кафе-паузи, персонални консултации с лекторите, помагала и материали.

Доплащането за самостоятелна стая е по 35 лв. за една нощувка.

 

При желание за ползване на организиран от нас транспорт цената е 40 лв. в двете посоки.

 

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 

Краен срок за плащане – 04.04.2019 г. за първата дата и 11.04.2019 г. за втората дата.

 


 


„НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА

ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

Дата на провеждане: 16.04.2019 г.

Място на провеждане: ГР. ПЛОВДИВ, ЗАЛА В ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“ (известен в миналото като Синдикален дом), ул. „Гладстон № 15.

Лектор: ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

 

Цената за един участник е 98 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

 

Заявки за участие се приемат при нашия дистрибутор г-жа ГЕРГАНА ДРАГНЕВА на

тел. 0897 243 569, както и на e-mail: gerganadragneva1@abv.bg.

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 


 


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ  И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ. АКЦЕНТИ ПРИ СЧЕТОВОДНОТО ОТЧИТАНЕ, ДАДЕНИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПРЕЗ 2018 г.“


Дата на провеждане: 22.04.2019 г.

Място на провеждане: ГР. СОФИЯ, ЗАЛА В ХОТЕЛ „РАМАДА“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

 

Цената за един участник е 150 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 20 лв. от цената, т.е. 130 лв.

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 

Материали за предоставяне от лектора по ел. поща:

 Презентацията.

 Проекти - Трансгранично сътрудничество – получаване или превеждане на трансфери от/на държавите-членки на Европейския съюз и от/на държавите, които не са членки на Европейския съюз.

 Пример за осчетоводяване на европейско финансиране при ВРБ – бенефициент в системата на министерство.

 Секторна програма „Еразъм”.

 Пример за проект по ОП НОИР.

 Промени в амортизационния план - примери

 


 


„НОВИ МОМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ ОТ ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНАТА

ДЕЙНОСТ НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

Дата на провеждане: 28.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. СОФИЯ, ЗАЛА В ХОТЕЛ „РАМАДА“

Лектор: ТЕОДОРА БАКЪРДЖИЕВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 


 

Цената за един участник е 150 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 20 лв. от цената, т.е. 130 лв.


Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

Дата на провеждане: 26.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. СОФИЯ, ЗАЛА В ХОТЕЛ „РАМАДА“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

 

 

Цената за един участник е 150 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 20 лв. от цената, т.е. 130 лв.

 

На семинара ще имате възможност да закупите на преференциална цена – 20 лв., и най-новата ни книга: «СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса. 


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

Дата на провеждане: 25.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ЗАЛА В ХОТЕЛ „АЛЕГРО“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

 

 

Цената за един участник е 95 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

 

На семинара ще имате възможност да закупите на преференциална цена – 20 лв., и най-новата ни книга: «СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ». 


„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП (ППЗОП). ОТРАЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРАКТИКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ


Дата на провеждане: 15.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. СОФИЯ, ЗАЛА В ХОТЕЛ „РАМАДА“

Лектор: ГЕРГАНА ТОНЧЕВА, експерт – консултант по обществени поръчки.

 

 

Цената за един участник е 150 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 20 лв. от цената, т.е. 130 лв.

 

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

  


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

 

Дата на провеждане: 19.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. СИЛИСТРА, ЗАЛА В ХОТЕЛ „ДАНУБЕ“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

Цената за един участник е 80 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

 

На семинара ще имате възможност да закупите на преференциална цена – 20 лв., и най-новата ни книга: «СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

  


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

Период на провеждане: 13 – 15.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. ВЪРШЕЦ, ХОТЕЛ «АТА»****.

Лектор:  МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

 

Цената за един участник е:

I вариант: 290 лв. и включва: такса за участие, 2 нощувки (легло в двойна стая) и изхранване в хотела, кафе-пауза, официална вечеря, персонални консултации с лектора и помагала.

II вариант: 210 лв. и включва: такса за участие, 1 пълен пансион с официална вечеря на 14.3. (легло в двойна стая), кафе-пауза, персонални консултации с лектора и помагала.

III вариант: 100 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора и помагала.

Доплащането за самостоятелна стая е по 30 лв. за една нощувка.

 

На семинара ще имате възможност да закупите на преференциална цена – 20 лв., и най-новата ни книга: «СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

 

!!!!!!!    Краен срок за записване по варианти I и II – 01.03.2019 г.    !!!!!!! 


„СЧЕТОВОДНО ОТЧИТАНЕ И ОБЛАГАНЕ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ

В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ“

 

Дата на провеждане: 11.03.2019 г.

Място на провеждане: ГР. ПЛОВДИВ, ЗАЛА В ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“ (известен в миналото като Синдикален дом), ул. „Гладстон № 15.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.


Цената за един участник е 98 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Заявки за участие се приемат при нашия дистрибутор г-жа ГЕРГАНА ДРАГНЕВА на

тел. 0897 243 569, както и на e-mail: gerganadragneva1@abv.bg. „ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ (ЗОП) И ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗОП (ППЗОП). ОТРАЖЕНИЕ НА ПРОМЕНИТЕ В ПРАКТИКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ


Дата на провеждане: 19.02.2019 г.

Място на провеждане: ГР. ВАРНА, ЗАЛА В ХОТЕЛ „АКВА“

Лектор: ГЕРГАНА ТОНЧЕВА, експерт – консултант по обществени поръчки.

 

 Цената за един участник е 98 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.


 


„ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ В ПРАВИЛНИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ. ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ ПРАКТИКАТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛИТЕ.“

 

Дата на провеждане: 15.02.2019 г.

Място на провеждане: ГР. ПЛОВДИВ, ЗАЛА В ДОМ НА КУЛТУРАТА „БОРИС ХРИСТОВ“ (известен в миналото като Синдикален дом), ул. „Гладстон № 15.

Лектор: ГЕРГАНА ТОНЧЕВА, експерт – консултант по обществени поръчки.

 

Цената за един участник е 120 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.