ЗОП през ЦАИС ЕОП (онлайн обучение)


ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ: 10.06.2020 г.

 Водещ на курса:


ГЕРГАНА ТОНЧЕВА –КОНСУЛТАНТ В ОБЛАСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.

 

Считано от 14 юни 2020 г. ЦАИС ЕОП е задължителна за ползване от всички възложители. В тази връзка, предлагаме онлайн обучение за възложители, които за първи път след 14 юни трябва да подготвят и обявяват обществени поръчки през ЦАИС ЕОП.  

 

Основната цел на нашия онлайн курс е:

      придобиване на ефективни умения за работа с платформата при подготовка, обявяване и провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки.

 

Специфичната цел на първото онлайн обучение е:

      усвояване на базисни умения (основни стъпки и задължителни действия) при създаване на първа обществена поръчка в електронната платформа.    

 

Цялята програкма както и техническите изисквания може да свалите от тук:


Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсвали цялата програмасвали цялата програма

 

Цената за един участник е 110 лв. и включва: такса за участие, персонални онлайн консултации с лекторката и материали.

 

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 10 лв. от цената, т.е. 100 лв.

 

Плащането може да се извърши по банкова сметка след получаване на е-фактура, като в платежното нареждане се посочи № на фактурата като основание за плащане.

 


 


„Промени в ЗДДС, в сила от 1 януари 2020 г.“

Дата на провеждане: 17.03.2020 г.

Място на провеждане: ГР. СОФИЯ, ЗАЛА В ХОТЕЛ «РАМАДА».

Лектор: ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА – данъчен експерт.

 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсвали цялата програмасвали цялата програма


 

Цената за един участник е 150 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 20 лв. от цената, т.е. 130 лв.

 

Плащането може да се извърши по банкова сметка след получаване на е-фактура, като в платежното нареждане се посочи № на фактурата като основание за плащане.

 

                                   

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД си запазва правото на промени в програмата.


Запиши сеЗапиши се 

 


„ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2019 г. ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ.

ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г.

 Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсвали цялата програмасвали цялата програма

 

Период на провеждане: 21 – 23.01.2020 г.

Място на провеждане: ГР. ХИСАРЯ, СПА ХОТЕЛ „ХИСАР“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство и МАРИЯ БРАТОЕВА – експерт от НОИ.

 

 

 

Цената за един участник е: 380 лв. и включва: такса за участие, престой и хранене в хотела (легло в двойна стая), кафе-паузи, официална вечеря, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Доплащането за самостоятелна стая е по 40 лв. за една нощувка.

 

Плащането може да се извърши по банкова сметка след получаване на е-фактура, като в платежното нареждане се посочи № на фактурата като основание за плащане до изчерпване на местата в хотела.

 

ВНИМАНИЕ! Сумата трябва да бъде преведена по сметката, която е на електронната фактура! Плащането на суми по други сметки на Интеринтелект ООД се смята за недействително!

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 

 Запиши сеЗапиши се


 


ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНОТО ОСИГУРЯВАНЕ, ПРИЕТИ С БЮДЖЕТА НА ДОО ЗА 2020 г. ПРОМЕНИТЕ В ПЕНСИОННОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ПРЕЗ 2020 г.

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсвали цялата програмасвали цялата програма


Дата на провеждане: 16.01.2020 г.

Място на провеждане: ГР. СОФИЯ, ЗАЛА В ХОТЕЛ «РАМАДА».

Лектори:  ЕМИЛИЯ ИВАНОВА И МАРИЯ  БРАТОЕВА – експерти от НОИ.

 

 

Цената за един участник е 150 лв. и включва: такса за участие, кафе-паузи, обяд, персонални консултации с лекторите, помагала и материали.

Всеки следващ участник ползва отстъпка в размер на 20 лв. от цената, т.е. 130 лв.

 

Плащането може да се извърши по банкова сметка след получаване на е-фактура, като в платежното нареждане се посочи № на фактурата като основание за плащане.

 

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.


Кликнете ТукКликнете Тук 


 


„ПРАКТИКО-ПРИЛОЖНИ АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ С ГОДИШНОТО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ ЗА 2019 г. ДОПУСКАНИ ГРЕШКИ.

 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсвали цялата програмасвали цялата програма

 

Период на провеждане: 1415.01.2020 г.

Място на провеждане: ГР. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ХОТЕЛ „АЛЕГРО“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.

 

 

 

Цената за един участник е:

 

I вариант: 170 лв. и включва: такса за участие, нощувка (на 14.01.), вечеря, обяд, кафе-пауза, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

Доплащането за самостоятелна стая е по 30 лв.

 

II вариант: 100 лв. и включва: такса за участие, обяд, кафе-пауза, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

 

 

Плащането може да се извърши по банкова сметка след получаване на е-фактура, като в платежното нареждане се посочи № на фактурата като основание за плащане до изчерпване на местата в хотела.

 

ВНИМАНИЕ! Сумата трябва да бъде преведена по сметката, която е на електронната фактура! Плащането на суми по други сметки на Интеринтелект ООД се смята за недействително!

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 

Запиши сеЗапиши се 


 

 

„ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА 2019 г.

СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ФИНАНСОВО ОТЧИТАНЕ ОТ БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПРЕДПОСТАВКА ЗА ДОСТОВЕРНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ГФО ЗА 2019 г.“

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецсвали цялата програмасвали цялата програма

 

Дата на провеждане: 13.01.2020 г.

Място на провеждане: ГР. ВАРНА, ЗАЛА В ХОТЕЛ„АКВА“.

Лектор: МАРИЯ ЦВЕТАНОВА – експерт по бюджетно счетоводство.


 

 

Цената за един участник е 98 лв. и включва: такса за участие, кафе-пауза, обяд, персонални консултации с лектора, помагала и материали.

 

Плащането може да се извърши по банкова сметка след получаване на е-фактура, като в платежното нареждане се посочи № на фактурата като основание за плащане.

 

Предварителното записване и заплащане е задължително, тъй като улеснява организирането на семинара и гарантира своевременна информация относно провеждането на курса.

 

Външната връзка се отваря в нов раздел или прозорецЗапиши сеЗапиши се