Интеринтелект ООД е създадена през 1991 г.

 Дейността на фирмата е ориентирана към организиране и провеждане на курсове за обучение (семинари) и издаване на специализирана литература основно за бюджетната сфера.

 Темите на семинарите са разнообразни: счетоводство и бюджет, системи за финансово управление и контрол, трудово законодателство, социално осигуряване и подпомагане, по Закона за обществените поръчки, за защита на личните данни и др., като организираме курсове и по заявки на клиентите в зависимост от техните потребности и интереси.

  На същите теми е и специализираната литература.

  Лектори и автори са най-изявените специалисти в България в съответните области.

  Годишно през фирмата преминават курсове за обучение средно 4000 души. Семинарите се провеждат в конкретни градове или курортни селища.