Броят на клиентите на Интеринтелект ООД с годините нараства непрекъснато. Това се дължи както на взаимното уважение и коректност, така и на разнообразния статут на нашите клиенти.

 Не е възможно да бъдат изброени всички, затова ще посочим само основните, а именно: Народното събрание, ВСС, министерства, агенции, Омбудсман на РБългария, общини – вкл. Столична община, кметства, училища и детски градини от цялата страна, театри, музеи, галерии и още много други.

 Големият интерес от страна на счетоводителите и финансистите предимно от бюджетната сфера подпомага разширяването на кръга от клиенти на Интеринтелект ООД, тъй като изданията ни достигат до хиляди специалисти, за да улеснят тяхната отговорна и сложна дейност.