Ще направим най-доброто, за да останем най-добрите!
ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД се утвърди през годините като фирма, чиито издания, консултантски услуги и учебна дейност печелят все по-голяма аудитория, тъй като сa предназначени изцяло за практиката.

 

 

 

 

 

мисия

ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД има за цел да информира своевременно специалистите от народното стопанство за най-важните промени в областта на счетоводството, данъците, трудовите отношения, здравния мениджмънт, социалното осигуряване и подпомагане, безопасността и здравето при работа, митническия режим, еврофинансирането и др. под. Тази информация се съдържа в списанията, издавани от фирмата, както и в самостоятелните издания, посветени на особено актуални за даден период проблеми.
ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД провежда курсове за обучение в страната и чужбина, представляващи истинска школа за обучаващите се. Нашите лектори са висококвалифицирани български и чуждестранни специалисти и тяхната цел е да дадат отговор на най-трудните въпроси в икономическите отношения у нас и в други близки и далечни държави. По този начин всички, които са абонирани за периодиката на фирмата и са участвали в нашите семинари, са получили възможно най-богатата информация, създали са перспективни бизнесотношения и сериозни творчески контакти.
Ние ще продължаваме да разширяваме и обогатяваме дейността си, за да бъдем полезни във всяка сфера на вашите професионални изяви и да облекчим отговорната ви дейност в сложната и променяща се икономическа обстановка в България.

Ще правим най-доброто, за да останем най-добрите!