СЕМИНАРИ
Вашият туроператор

Посетете сайта на
Интертравъл ООД

Трявна, 03.02. - 05.02.2010 г.

ПОКАНА

Ръководството на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД има удоволствието да покани директори на дирекции „Финанси”, главни счетоводители на общини, директори и главни счетоводители на училища и ОДЗ, както и отговорни лица за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол за участие в курс за обучение на теми:

"ОТЧИТАНЕ НА КАСОВА И НАЧИСЛЕНА ОСНОВА НА СТОПАНСКИТЕ ОПЕРАЦИИ В БЮДЖЕТНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА 2009 Г. СИСТЕМИ ЗА ФИНАНСОВО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ. ОТЧЕТНОСТ НА НАЧИСЛЕНА И КАСОВА ОСНОВА НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ”.

Лектори:
Мария ЦВЕТАНОВА
и Пепа ХАДЖИЕВА- старши одитори в Сметната палата

Място на провеждане:
гр. Трявна, хотел „Сезони”

Период на провеждане:
03 - 05.02.2010 г.

Цената за един участник е 295 + 59 (20% ДДС) = 354 лв. и включва: такса за участие, 2 пансиона с официална вечеря (за легло в двойна стая), кафе-паузи и помагала. Участниците в курса ще получат новата книга на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД “Взаимовръзки между счетоводни сметки и параграфи при отчитане на стопанските операции в бюджетните предприятия” – уникален практически наръчник!

ПРОГРАМА

03.02.2010 г. (сряда)

 • 15.00 – 18.00 Пристигане и настаняване на участниците
 • 19.00 Вечеря

04.02.2010 г. (четвъртък)

 • 8.00 Закуска
 • 9.00 - 10.30 Отчетност на касова основа в бюджетните предприятия. Приходи. Разходи. Трансфери и операции с финансови активи и пасиви. Счетоводна отчетност в бюджетните пред­приятия. Счетоводни записвания на по-съществени сто­пан­­ски операции в бюджетните предприятия. Нови момен­ти в отчетността на касова и начислена основа. Допускани пропуски и грешки при отчитане на стопанските операции
 • 10.30 - 11.00 Кафе-пауза
 • 11.00 - 12.30
 • 12.30Обяд
 • 13.30 – 16.00 Средства по оперативни програми от евро­пей­ските фондове. Нормативни изисквания. Отчетност на начислена и касова основа на получените и изразход­вани средства от европейските фондове.
  Годишно счетоводно приключване
  Лектор: Мария Цветанова

  19.00 Официална вечеря

05.02.2010 г. (петък)

 • 8.00 Закуска
 • 9.00 - 13.00 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор – същност, цел и обхват. Определение на понятието вътрешен контрол. Управленска отговорност. Елементи на финансовото управление и контрол – контролна среда, управление на риска, контролни дейности (вкл. предварителен контрол), информация и комуникация и мониторинг. Разглеждане на елементите: контролна среда, управление на риска, контролни дейности (вкл. предварителен контрол). Разглеждане на елементите: информация и комуникация и мониторинг. Годишно докладване на състоянието на СФУК. Внедряване и изпълнение на системите в общините и в делегираните бюджети (10.30 – 11.00 кафе-паузаЛектор: Пепа Хаджиева

Плащането можете да извършите по банковата сметка на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД в ОББ – клон “Шипка”, BIC UBBSBGSF; IBAN BG 35UBBS7428101064660

Внимание! При повече от един участник всеки следващ ползва отстъпка от 10 % върху цената на пакета.

За заплатената сума ще получите фактура с текст “такса за участие в курс за обучение”.

Заявки за участие се приемат най-късно до 23.11.2009 г. на тел. и факс (02) 974–57–22, 975–32–22, 875–11–92 и GSM 0889 49 69 57 и 0888 39 12 13, както и на сайта на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД . Предварителното записване за участие е задължително, но местата в хотела са гарантирани само при заплащане на сумата на курса.


ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД си запазва правото на промени в програмата.

Направи онлайн заявка!