АБОНАМЕНТ

ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД ви предлага следните абонаменти за 2009 г.:

Списание "ЕКСПЕРТ" – това е вашият надежден помощник в областта на трудовите отношения, социалното осигуряване и подпомагане, счетоводството и данъчното законодателство, външнотърговската дейност, митническия режим и в много други аспекти от икономическата сфера. През 2008 г. списанието ще ви предложи високо качество на материалите, гарантирано от безпорната компетентност на авторите им; коректна и ефективна връзка с читателите по актуални теми и въпроси; безупречен дизайн и естетично оформяне. Разделите са дефинирани максимално удобно за вас и съдържат рубрики по конкретни теми, актуални въпроси и нови моменти по съответната за всеки раздел проблематика.

Цена за абонамента за 2009 г. (12 книжки): 145 + 29 (20%ДДС) = 174 лв.

Списание "БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" - вашето памагало при осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. През 2008 г. списанието ще ви предложи коментари на закони и уредби; инструкции; задачи и съвети за действия при извънредни ситуации и кризи; правила за екологична сигурност; конвенции на МОТ; практически правила за здравословен и безопасен труд; богат международен опит; отговори на ваши въпроси.
За да отговорим на изискванията на ЕС, от началото на 2008 г. започнахме съвместна дейност за обучение по безопасност и здраве при работа с мултинационалната компания МУДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ. В тази връзка в списанието ще поместваме материали, предоставени от Муди Интернешънъл, както и графици на семинарите, организирани от двете фирми. Предвид съвместната ни дейност с висококвалифицирани специалисти от Великобритания ще предложим на читателите техни актуални публикации в областта на безопасността и здравето при работа.

Цена за абонамента за 2009 г. (10 книжки): 75 + 15 (20%ДДС) = 90 лв.

 

Плащането може да извършите:
по банковата сметка на ИНТЕРИНТЕЛЕКТ ООД в ОББ - клон "Шипка"( BIC: UBBSBGSF; IBAN: BG35 UBBS 7428 1010 6466 01)